NanoElectronics OÜ – Scientific and Production Company in Estonia

Link: Awards of the Estonian Invention Show 2018

Jokainen biologinen organismi säteilee heikosti elektromagneettista säteilyä. Sähköimpulssit auttavat verta kuljettamaan happea, kun taas hermosto on itsessään pieni sähköverkko.

1960-luvulla elektromagneettisia millimetriaaltoja tutkineet Nikolai Devjatkov ja Mihail Golant osoittivat EHF-aaltojen olevan vuorovaikutuksessa biologisten objektien kanssa.

Tämän ilmiön olemassaolon vahvistivat lisäksi saksalaiset ja ranskalaiset tutkijat. Solujen plasmakalvot tuottavat elektromagneettisia EHF-aaltoja ollen näin yhteydessä muiden solujen kanssa.

Mikä tahansa tautitila saattaa kuitenkin häiritä solujen välisiä yhteyksiä ja mikroverenkiertoa, joka on kaikista tärkein aineenvaihdunnan muoto.

Mikroverenkierto tarkoittaa verenkiertoa pienimpien verisuonten tiheässä verkostossa. Mikroverenkierto kuljettaa kudoksiin happea ja ravinteita, joita solut tarvitsevat toimiakseen.

Aiheen tutkiminen synnytti idean uudesta laitteesta, joka pystyisi korjaamaan tietyissä tapauksissa epäharmoniset EHF-aallot. Vuonna 2007 virolainen keksijä ja biofyysikko sekä Genius Olympiad -palkinnon voittaja V. Aljas kehitti EHF-mikrogeneraattorin.

Mikrogeneraattori resonoi valon tai sähkölaitteiden elektromagneettista säteilyä.

Resonanssi synnytti värähtelyä mikrokristallien molekyyleissä ja projisoi sitten harmonisia millimetriaaltoja.

Elektomagneettisien aaltojen tuottamiseen päätettiin käyttää tavallista matkapuhelinta, jottei olisi ollut tarvetta valmistaa erillistä säteilyn lähdettä. Tämän ansiosta puhelin saattaa olla jopa terveydelle hyödyksi.

Mikrogeneraattoria testattiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin henkilöillä, joilla oli erilaisia tautitiloja.

Kokeet suoritettiin seuraavalla tavalla:
1). Henkilön lähtötila selvitettiin
2). Puhelimen takaosaan kiinnitetään mikrogeneraattori. Puhelimen näytöllä kosketetaan ihoa siltä alueelta, jolla tautitila on havaittu. Toimenpide kestää viidestä kahteenkymmeneen minuuttia.
3). Tulosten vertailu
Vuosien mittaan saadut tulokset ovat erinomaisia.

Linkkejä koedokumentteihin:

MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW RU
MICROGENERATOR-EHF.-MOSCOW EN
MICROGENERATOR-EHF-GERMANY EN

Näin tavallista matkapuhelinta voidaan käyttää vaihtoehtoisessa lääketieteessä, bioenergiaterapian välineenä.

Mikrogeneraattori auttaa kotona, kadulla, koulussa ja harrastuksissa, töissä kuin matkoillakin: pehmytkudosten vaurioihin, hammaskipuun, närästykseen, lihassärkyyn ja muihin biologisiin häiriötiloihin (ei anatomisiin), jotka liittyvät eri sairauksiin.

Suorittaaksenne toimenpiteen asettakaa puhelimen näyttö ilman koteloa paljaalle iholle ja pitäkää sitä paikallaan 1-20 minuuttia.

Tervehdyttävä vaikutus perustuu mikroverenkierron palautumiseen millimetriaaltojen avulla. Aallot resonoivat vesimolekyylien kanssa kudoksen somaattis-viskeraalisten reseptorien kautta. Bioenergiaterapeutit toimivat samoin välittäessään käsiensä kautta millimetriaaltoja potilaidensa kehoon.

Scroll to top